HELSENORGE

Utdanningsplan LIS Voss DPS NKS Bjørkeli

Voss DPS skal sørge for at utdanningen av legespesialister skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømming i utdanningsløpet. 

​Psykiatri (VOP)

Her er vår utdanningsplan, oppdatert 01.03.2023

VOP utdanningsplan Voss DPS.pdf

​Felles kompetansemål (FKM)

FKM skal oppnås i alle spesialiteter og er identisk i alle fag. Det er 24 læringsmål fordelt på områdene etikk, forebygging, forskningsforståelse, kommunikasjon, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk, pasient- og brukermedvirkning, pasient- og pårørendeopplæring, samhandling, systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse. Ved Voss DPS har vi et særskilt fokus på at alle leger i spesialisering får opplæring i forbedringsarbeid og kommunikasjon. Dette gjøres blant annet ved at LIS får anledning anledning til å delta i KPU. Kommunikasjon berøres i veiledning og internundervisning. 

Fann du det du leita etter?