Tilbakemelding på evaluering

Voss DPS NKS Bjørkeli deler ut evalueringsskjema for pasientar i behandling i poliklinikkane og døgnavdeling. Pårørande på døgnavdeling får også utdelt evalueringsskjema. 

Årleg publiserer me resultat av undersøkinga på våre nettsider. 

 

Me ynskjer å gje eit best mogleg tilbod til pasientane våre. Me er oppteken av dine meiningar, erfaring og oppleving av å vera pasient eller pårørande ved Voss DPS NKS Bjørkeli. 

Her kan de laste ned resultat frå evalueringane som vart svart på i 2018, fordelt på gruppepoliklinikk, døgnavdeling og pårørande v/døgnavdeling. 

Svar på evalueringsskjema, gruppepoliklinikken 2018

Svar på evalueringsskjema, døgnavdelinga 2018

Svar på evalueringsskjema, pårørande, døgnavdeling 2018

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.