Tilbakemelding på evaluering

Voss DPS NKS Bjørkeli deler ut evalueringsskjema for pasientar i behandling i poliklinikkane og døgnavdeling. Pårørande på døgnavdeling får også utdelt evalueringsskjema. 

Årleg publiserer me resultat av undersøkinga på våre nettsider. 

 

Me ynskjer å gje eit best mogleg tilbod til pasientane våre. Me er oppteken av dine meiningar, erfaring og oppleving av å vera pasient eller pårørande ved Voss DPS NKS Bjørkeli. 

Her kan de laste ned resultat frå evalueringane som vart svart på i 2018, fordelt på gruppepoliklinikk, døgnavdeling og pårørande v/døgnavdeling. 

Svar på evalueringsskjema, gruppepoliklinikken 2018

Svar på evalueringsskjema, døgnavdelinga 2018

Svar på evalueringsskjema, pårørande, døgnavdeling 2018

Fann du det du leita etter?