Tilbakemelding på evaluering

Voss DPS NKS Bjørkeli deler ut evalueringsskjema for pasientar i behandling i poliklinikkane og døgnavdeling. Pårørande på døgnavdeling får også utdelt evalueringsskjema. 

Årleg publiserer me resultat av undersøkinga på våre nettsider. 

Me ynskjer å gje eit best mogleg tilbod til pasientane våre. Me er oppteken av dine meiningar, erfaring og oppleving av å vera pasient eller pårørande ved Voss DPS NKS Bjørkeli. 

Her kan du sjå resultatet frå evalueringane som vart svart på av pasientar og pårørande ved døgnavdelinga i 2020.

Svar på evalueringsskjema, pasient, døgnavdeling 2020

Svar på evalueringsskjema, pårørande, døgnavdeling 2020

Fann du det du leita etter?