Helsenorge

Forløpskoordinator

Pakkeforløp for psykiske lidingar hjå vaksne vart innført 01.01.19. Som ein del av innføringa er det oppretta forløpskoordinatorar ved Voss DPS NKS Bjørkeli der pasientar kan henvenda seg ved spørsmål. 

​Forløpskoordinator, døgnavdeling

Mona Stalheim, tlf 56 51 40 00

Forløpskoordinator, poliklinikkane

Laila Storevik, tlf 56 51 40 00

Fann du det du leita etter?