Rettar

  • Pasientreiser

    Når du reiser til og frå offentleg godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekt reiseutgifter.

  • Fritt behandlingsval

    Du har rett til å velje behandlingsstad i heile Noreg når du har fått ei tilvising. Som pasient i spesialisthelsetenesta kan du samanlikne ventetider og sjå kva behandlingsstader du kan velje.

Fann du det du leita etter?