Rettar

  • Pasientreiser

    Når du reiser til og frå offentleg godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekt reiseutgifter.

  • Fritt behandlingsval

    Du har rett til å velje behandlingsstad i heile Noreg når du har fått ei tilvising. Som pasient i spesialisthelsetenesta kan du samanlikne ventetider og sjå kva behandlingsstader du kan velje.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.