Pasienterfaringsundersøking

Regionalt nettverk for pasienterfaringsundersøkingar i Helse Vest gjennomfører kvart år ei pasienterfaringsundersøking i heile regionen. 

 

​Årets undersøking vart gjennomført i poliklinikkar for vaksne innan  psykisk helsevern. Hjå oss vart den utført ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Rehabiliteringspoliklinikken og Gruppepoliklinikken i tidsrommet 22.oktober til 30. november 2018. 

Resultata av undersøkinga vert nytta til forbetringsarbeid. Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.