Brukarerfaringar med døgnopphold - psykisk helse

Folkehelseinsituttet (FHI) har starta undersøking av brukarerfaringar med døgnopphold i psykisk helsevern, som skal føregå over ein periode på 5 år. Undersøkinga starta opp 1.januar 2020. 

​Voss DPS NKS Bjørkeli deltek på undersøkinga og alle inneliggande pasientar får tilbod om å svare anonymt på undersøkinga på utskrivingsdagen. 

Her kan du lese meir om målsetjinga med rapporten (FHI)


Kvartalsrapport for Voss DPS NKS Bjørkeli

1.kvartal 20212​.​kvartal 2021

Halvårsrapport for Voss DPS NKS Bjørkeli

1.halvår 2020 

Fann du det du leita etter?