Brukarerfaringar med døgnopphold - psykisk helse

Folkehelseinsituttet (FHI) har starta undersøking av brukarerfaringar med døgnopphold i psykisk helsevern, som skal føregå over ein periode på 5 år. Undersøkinga starta opp 1.januar 2020. 

​Voss DPS NKS Bjørkeli deltek på undersøkinga og alle inneliggande pasientar får tilbod om å svare anonymt på undersøkinga på utskrivingsdagen. 

Her kan du lese meir om målsetjinga med rapporten (FHI)


Kvartalsrapport for Voss DPS NKS Bjørkeli

1.kvartal 2021

Halvårsrapport for Voss DPS NKS Bjørkeli

1.halvår 2020 

Fann du det du leita etter?