Ledige stillingar

Voss DPS NKS Bjørkeli er distrikspsykiatrisk senter for Voss lokalsjukehusomårde (Voss, Kvam, Vaksdal, Ulvik, Eidfjord), ca 24.000 innbyggjarar over 18 år. 

Voss DPS har ei poliklinikkavdeling med 3 ulike poliklinikkar og ei døgnavdeling med 12 senger. Voss DPS har 75 tilsette, er tverrfagleg samansatt med blant anna psykologar/psykologspesialistar. 

Poliklinikkavdelinga består av allmennpsykiatrisk poliklinikk og rehabiliteringspoliklinikk. Me held til i nye lokaler på Voss. 

Voss DPS er eigd av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S Vestland Sør) og har driftsavtale med Helse Vest RHF. 

Lege

Me har ledig vikariat på døgnavdeling for lege. Stillinga kan passe godt for lege som ikkje har starta med turnus (LIS1). Stillinga er svangerskapsvikariat for LIS3.

Vikariat: 1. januar 2021 - 31. august 2021.

Som lege ved Voss DPS NKS Bjørkeli vil du få varierte arbeidsoppgåver. Oppgåvene består blant anna i utgreiing, behandling, undervisning, vegleiing mot fyrstelinja m.m

Voss DPS NKS Bjørkeli har totalt 5 overlegar (spesialistar i voksenpsykiatri) og 3 stillingar for legar i spesialisering. Me har også psykologspesialistar og psykologar, i tillegg til et tverrfaglig miljø samansatt av sjukepleiarar, vernepleiarar, fysioterapeutar, sosionomar, ergoterapeutar, musikkterapeut og meir.

Kvalifikasjonar

  • Søkjar må beherska norsk språk skriftleg og munnleg
  • Søkjar må ha norsk autorisasjon

Personlege eigenskapar

  • Det vert lagt vekt på personleg egnethet og gode samarbeidsemne.

Voss DPS tilbyr

  • Løn etter overeinkomst med Virke
  • Pensjonsordning KLP
  • Solid fagmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidarar


For nærare opplysningar kontakt

Frédéric Larsen, direktør, tlf 56 51 40 00

Søknadsfrist: snarast, seinast 10. desember 2020

Søknad sendast per epost: post@bjorkeli.no eller per post: Voss DPS NKS Bjørkeli, Bjørkelivegen 27, 5705 Voss

Me har 2 ledige vikariat for sjukepleiar/vernepleiar

65% nattevakt, frå 01.01.2021 - medio august 2021

15% helgestilling med arbeid kvar 6.helg, frå 01.01.2021 - 03.08.2021.

Me treng òg sjukepleiar/vernepleiar til ekstravakter, primært natt- og hegevakter. 

For nærare opplysningar, kontakt avdelingsleiar Anne Kari Gjeraker, tlf 56514000

Søknadsfrist: 30.1.2020

Søknad sendast per epost: post@bjorkeli.no eller per post til: Voss DPS NKS Bjørkeli, Bjørkelivegen 27, 5705 Voss

Fann du det du leita etter?