Helsenorge

Ledige stillingar

Voss DPS har driftsavtale («sjukehusavtale») med Helse Vest RHF og eigast av N.K.S. Vestland-Sør. Me er distriktspsykiatrisk senter med befolkningsansvar innan psykisk helsevern vaksne for Voss lokalsykehusområde, dvs. kommunane Voss, Kvam, Vaksdal, Ulvik og Eidfjord, ca 24.000 innbyggjarar over 18 år.

Voss DPS består av ei døgnavdeling med 12 senger og ein poliklinikkavdeling med allmennpsykiatrisk seksjon og rehabiliteringspoliklinikk. Poliklinikken har dessutan eit godt utvikla gruppetilbod med fokus på traumer og personlegdomsforstyrringar. Me har 75 ansatte. Me er tverrfagleg samansatt med psykiatarar, psykologspesialistar, legar og psykologar i spesialisering, spesialsjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, klinisk sosionom, fysioterapeutar, hjelpepleiarar, ergoterapeut, musikkterapeut, jobbspesialistar, aktivitetsleiar og sekretærar. Me har tett samarbeid med Helse Bergen. Me har dessutan eige kjøkken, reinhaldspersonell og vaktmeister.

Voss DPS ligg ein drøy time frå Bergen (med tog), 10 minutters gange frå jernbanen i sentrum. Me har eit fagmiljø i vekst, eit godt arbeidsmiljø og flotte lokaler.

Voss byr på vakre naturopplevingar, eit spennande kulturtilbod og ca 15.000 gode naboer. Lege i spesialisering (LIS3/ALIS) POLIKLINIKK

Me har ledig fast 100% stilling for LIS3/ALIS.

Som lege ved Voss DPS NKS Bjørkeli vil du få varierte arbeidsoppgåver. Oppgåvene består blant anna i utgreiing, behandling, undervisning, vegleiing mot fyrstelinja m.m

Voss DPS NKS Bjørkeli har totalt 4 overlegar (spesialistar i voksenpsykiatri) og 4 stillingar for legar i spesialisering. Me har også psykologspesialistar og psykologar, i tillegg til et tverrfaglig miljø samansatt av sjukepleiarar, vernepleiarar, fysioterapeutar, sosionomar, ergoterapeutar, musikkterapeut og meir.


Kvalifikasjonar

  • Søkjar må beherska norsk språk skriftleg og munnleg
  • Søkjar må ha norsk autorisasjon
  • Søkjar må ha fullført LIS1


Personlege eigenskapar

  • Det vert lagt vekt på personleg egnethet og gode samarbeidsemne.


Voss DPS tilbyr

  • Løn etter overeinkomst med Virke
  • Pensjonsordning KLP
  • Solid fagmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidarar


For nærare opplysningar kontakt: Frédéric Larsen, direktør, tlf 56 51 40 00

Søknadsfrist: 10.desember 2021

Oppstart: 1.mars 2022

Søknad kan sendas per epost: post@bjorkeli.no 


SJUKEPLEIAR/VERNEPLEIAR - HELG

​Me har ledig 2 faste helgestillingar for sjukepleiar/vernepleiar/eller anna relevant utdanning/arbeidserfaring kvar 6.helg, 14,6% frå 1.januar 2022. 

For nærare opplysningar, kontakt avdelingsleiar Anne Kari Gjeraker, tlf 56514000

Søknadsfrist: 17.desember

Søknad sendast per epost: post@bjorkeli.no 


Fann du det du leita etter?