Ledige stillingar

Voss DPS NKS Bjørkeli er distrikspsykiatrisk senter for Voss lokalsjukehusomårde (Voss, Kvam, Vaksdal, Ulvik, Eidfjord), ca 24.000 innbyggjarar over 18 år. 

Voss DPS har ei poliklinikkavdeling med 3 ulike poliklinikkar og ei døgnavdeling med 12 senger. Voss DPS har 75 tilsette, er tverrfagleg samansatt med blant anna 11 psykologar/psykologspesialistar. 

Poliklinikkavdelinga består av allmennpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk og rehabiliteringspoliklinikk. Me held til i nye lokaler på Voss. 

Voss DPS er eigd av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS Vestland Sør) og har driftsavtale med Helse Vest RHF. 

 

Me har for tida to ledige stillingar ved Voss DPS:

Sekretær, 1 års vikariat

Me har ledig 1 års vikariat for SEKRETÆR

På grunn av meirarbeid i engasjementperioden, søkjer me etter sekretær i 1 års vikariat, 100 % stilling, med moglegheit for fast tilsetting.  
Stillinga er dagstilling med arbeidstid man-fre, 8:00-15:30.

 

Arbeidsoppgåver

 • Resepsjonsarbeid
 • Registrering av pasientdata
 • Telefonteneste
 • Anna førefallande pasientretta kontorarbeid

 

Kvalifikasjonar

 • Gode munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Må beherska norsk munnleg og skriftleg
 • God datakunnskap. Fordel med kjennskap til Dips pasientsystem, men ikkje eit krav for rette vedkommande

 Personlege eigenskapar

 • Serviceinnstilt
 • Nøyaktig
 • Gode kommunikasjonsferdigheiter
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Bidra til eit god arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner 

Me tilbyr

 • Stillingsbrøk 100%
 • Varierte arbeidsoppgåver
 • Opplæring etter behov
 • Nye lokaler
 • Løn etter tariffavtale

 

Søknad med CV sendast på e-post til post@bjorkeli.no eller per post: Voss DPS NKS Bjørkeli, Bjørkelivegen 27, 5705 Voss

Tiltredingsdato: snarast/etter avtale

Søknadsfrist: 25.02.20

 

Kontaktperson:
1. sekretær Laila Storevik  eller

Administrasjonssekretær Henriette Hereid Gjeraldstveit


Tel 56 51 4000

Sommarvikar, fortrinnsvis natt

Me søkjer sjukepleiar/vernepleiar og studentar i relevant utdanning. 

Tidsrom: 22.06.20-16.08.20

Kontaktperson: Avdelingsleiar Anne Kari Gjeraker, epost: anne.kari.gjeraker@bjorkeli.no 

Tlf 56514000

Søknad med CV kan sendast på epost til: post@bjorkeli.no eller per post til Voss DPS NKS Bjørkeli, Bjørkelivegen 27, 5705 VossFann du det du leita etter?