Ledige stillingar

Voss DPS NKS Bjørkeli er distrikspsykiatrisk senter for Voss lokalsjukehusomårde (Voss, Kvam, Vaksdal, Ulvik, Eidfjord), ca 24.000 innbyggjarar over 18 år. 

Voss DPS har ei poliklinikkavdeling med 3 ulike poliklinikkar og ei døgnavdeling med 12 senger. Voss DPS har 75 tilsette, er tverrfagleg samansatt med blant anna 11 psykologar/psykologspesialistar. 

Poliklinikkavdelinga består av allmennpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk og rehabiliteringspoliklinikk. Me held til i nye lokaler på Voss. 

Voss DPS er eigd av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS Vestland Sør) og har driftsavtale med Helse Vest RHF. 

 

Psykolog/psykologspesialist

Me har ledig 3 faste stillingar for PSYKOLOG/PSYKOLOGSPESIALIST

2x100 % stillingar ved allmennpsykiatrisk poliklinikk og 1x100% stilling ved gruppepoliklinikken.
Stillingane er dagstilling med arbeidstid mandag-fredag, 8:00-15:30.

 

Arbeidsoppgåver

 • Vurdering, utgreiing og behandling av pasientar med eit vidt spekter av psykiske lidingar.
 • Tverrfagleg samarbeid internt og samarbeid med fyrstelinja.
 • Dokumentere iht. interne retningslinjer og krav.
 • Bidra til fagutvikling og eit godt arbeidsmiljø.
 • Rettleie fyrstelinja.

 

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som psykolog er eit krav
 • Ynskjeleg med spesialist i klinisk vaksenpsykologi
 • Relevant klinisk erfaring
 • Utgreiings- og behandlingskompetanse vert vektlagt
 • Må beherske norsk skriftleg og munnleg
 • Gode samarbeidsevner
 • Erfaring med gruppeterapi er ynskjeleg for søkjar til gruppepoliklinikken

 

Me tilbyr

 • Stillingsbrøk 100%
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit aktivt fagmiljø
 • Kurs og rettleiing etter avtale
 • Internundervisning og lokale rettleiingsgrupper
 • Nye lokaler
 • Løn etter avtale

 

Søknad med CV sendast på e-post til post@bjorkeli.no

Tiltredingsdato:

For allmennpoliklinikk: etter avtale

For gruppepoliklinikk: 1. august 2020

Søknadsfrist: 30. april 2020

 

Kontaktperson:
Cathrine Børhaug Stue, avdelingsleiar poliklinikkane, Voss DPS


Sjukepleiar/vernepleiar natt

Me har ledig stilling for sjukepleiar/vernepleiar, natt. 66% vikariat frå snarast til og med februar 2021, med moglegheit for forlenging.

For nærare opplysningar, kontakt avdelingsleiar Anne Kari Gjeraker

Tlf 56514000

Epost: anne.kari.gjeraker@bjorkeli.no 

Søknad med CV kan sendast på epost til: post@bjorkeli.no eller per post til Voss DPS NKS Bjørkeli, Bjørkelivegen 27, 5705 Voss

Fann du det du leita etter?