Ledige stillingar

Voss DPS NKS Bjørkeli er distriktspsykiatrisk senter for Voss lokalsjukehusområde (Voss, Kvam, Vaksdal, Granvin, Ulvik, Eidfjord), ca. 23 000 innbyggjarar over 18 år. Voss DPS har ei poliklinikkavdeling med 3 seksjonar og ei døgnavdeling med 12 senger. Vi har eigen driftsavdeling med kjøkken, reinhald og vaktmeister.

Voss DPS er eigd av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS Hordaland) og har driftsavtale med Helse Vest RHF


Ledig stilling som kokk, 80%
KOKK

Ledig 80% fast stilling ved Voss DPS NKS Bjørkeli

Vår kjøkkensjef går av med pensjon 1. mai 2019. Me søkjer no etter kokk, fortrinnsvis insitusjonskokk, som har interesse for å laga god mat og gje det vetle ekstra. 

Voss DPS er distriktspsykiatrisk senter for 6 kommunar. Me har ei døgnavdeling med 12 senger og 3 poliklinikkar. Det er ca 75 ansatte ved senteret. Me har eige kjøkken med 2 ansatte. Oppgåvefordeling mellom desse 2 avtalast med leiar. 

Som kokk er du ein del av støtteavdelinga. 

Me tilbyr 80% fast stilling. Arbeid kvar dag (man-fre). Ved sjukdom, ferieavvikling eller andre ekstraordinære aktivitetar må det påreknast noko meirarbeid. 

Arbeidsoppgåver er, i tillegg til matlaging, blant anna bestilling, oppfylgjing IK mat, reinhald på kjøkken. Maten skal lagast mest mogleg frå grunnen. I tillegg til lunsj og middag til pasientar er det også kantine med lunsj til ansatte. 

Søknadsfrist: 21.02.2019

Tiltredelse: 01.05.19

Søknad m/CV sendast: post@bjorkeli.no 

Krav til stilling: 

  • Fagbrev som kokk eller institusjonskokk


Løn i henhald til gjeldande tariffavtale

Pensjonsordning i KLP


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.