Ledige stillingar

Voss DPS NKS Bjørkeli er distrikspsykiatrisk senter for Voss lokalsjukehusomårde (Voss, Kvam, Vaksdal, Ulvik, Eidfjord), ca 24.000 innbyggjarar over 18 år. 

Voss DPS har ei poliklinikkavdeling med 3 ulike poliklinikkar og ei døgnavdeling med 12 senger. Voss DPS har 75 tilsette, er tverrfagleg samansatt med blant anna psykologar/psykologspesialistar. 

Poliklinikkavdelinga består av allmennpsykiatrisk poliklinikk og rehabiliteringspoliklinikk. Me held til i nye lokaler på Voss. 

Voss DPS er eigd av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S Vestland Sør) og har driftsavtale med Helse Vest RHF. 

 

Det er for tida ingen ledige stillingar ved Voss DPS NKS Bjørkeli

Fann du det du leita etter?