HELSENORGE

Ledige stillingar

Voss DPS har driftsavtale («sjukehusavtale») med Helse Vest RHF og eigast av N.K.S. Vestland-Sør. Me er distriktspsykiatrisk senter med befolkningsansvar innan psykisk helsevern vaksne for Voss lokalsykehusområde, dvs. kommunane Voss, Kvam, Vaksdal, Ulvik og Eidfjord, ca 24.000 innbyggjarar over 18 år.

Voss DPS består av ei døgnavdeling med 12 senger og ein poliklinikkavdeling med allmennpsykiatrisk seksjon og rehabiliteringspoliklinikk. Poliklinikken har dessutan eit godt utvikla gruppetilbod med fokus på traumer og personlegdomsforstyrringar. Me har 75 ansatte. Me er tverrfagleg samansatt med psykiatarar, psykologspesialistar, legar og psykologar i spesialisering, spesialsjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, klinisk sosionom, fysioterapeutar, hjelpepleiarar, ergoterapeut, musikkterapeut, jobbspesialistar, aktivitetsleiar og sekretærar. Me har tett samarbeid med Helse Bergen. Me har dessutan eige kjøkken, reinhaldspersonell og vaktmeister.

Voss DPS ligg ein drøy time frå Bergen (med tog), 10 minutters gange frå jernbanen i sentrum. Me har eit fagmiljø i vekst, eit godt arbeidsmiljø og flotte lokaler.

Voss byr på vakre naturopplevingar, eit spennande kulturtilbod og ca 15.000 gode naboer. Naturbilde, person på ski
Foto: J.Tøn

​​​Oversikt over våre ledige stillingar​

​SJUKEPLEIAR/VERNEPLEIAR, 70,42%, FAST - NATT

Me har ledig 70,42% stilling som nattevakt ved døgnavdeling, Voss DPS.

Per dags dato er stillinga fast nattevakt, men dette kan på sikt endra seg.

Arbeidsoppgåver

 • Nattevakter har på linje med anna personale, ansvar for å fylgja retningslinjene som er lagt for avdelinga generelt og for den enkelte pasient spesielt.
 • Ansvar og tilsyn for den enkelte pasient.
 • Ansvar for administrering av medikament


Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar/vernepleiar
 • Erfaring frå psykiatri vil vere ein fordel
 • Må ha grunnleggande IKT-kompetanse
 • Må meistre norsk skriftleg og munnleg


Personlege eigenskapar

 • Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar, så som evne til samarbeid
 • Ansvarsbevisst
 • Interesse for sjukepleie som fag
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø


Me tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar (KLP)
 • Triveleg arbeidsmiljø


Me har ledig 70,42% stilling som nattevakt ved døgnavdeling, Voss DPS.

Per dags dato er stillinga fast nattevakt, men dette kan på sikt endra seg.

Arbeidsoppgåver

 • Nattevakter har på linje med anna personale, ansvar for å fylgja retningslinjene som er lagt for avdelinga generelt og for den enkelte pasient spesielt.
 • Ansvar og tilsyn for den enkelte pasient.
 • Ansvar for administrering av medikament


Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar/vernepleiar
 • Erfaring frå psykiatri vil vere ein fordel
 • Må ha grunnleggande IKT-kompetanse
 • Må meistre norsk skriftleg og munnleg


Personlege eigenskapar

 • Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar, så som evne til samarbeid
 • Ansvarsbevisst
 • Interesse for sjukepleie som fag
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø


Me tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar (KLP)
 • Triveleg arbeidsmiljø


Søknadsfrist: Snarast

Søknad og CV sendast: post@bjorkeli.no 

Kontaktinfo: avdelingsleiar Mona Stalheim, tlf 56514000

Fann du det du leita etter?