Ledige stillingar

Voss DPS NKS Bjørkeli er distrikspsykiatrisk senter for Voss lokalsjukehusomårde (Voss, Kvam, Vaksdal, Ulvik, Eidfjord), ca 24.000 innbyggjarar over 18 år. 

Voss DPS har ei poliklinikkavdeling med 3 ulike poliklinikkar og ei døgnavdeling med 12 senger. Voss DPS har 75 tilsette, er tverrfagleg samansatt med blant anna psykologar/psykologspesialistar. 

Poliklinikkavdelinga består av allmennpsykiatrisk poliklinikk og rehabiliteringspoliklinikk. Me held til i nye lokaler på Voss. 

Voss DPS er eigd av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S Vestland Sør) og har driftsavtale med Helse Vest RHF. 

 

Overlege (psykiater) 100% vikariat, døgnavdeling

Me har ledig 100% vikariat for overlege/psykiater ved døgnavdelinga.

Oppstartsdato: 1.oktober 2020

Varigheit: 12 mnd.


Som overlege ved Voss DPS NKS Bjørkeli vil du få varierte arbeidsoppgåver.

Oppgåvene består blant anna i utgreiing, behandling, undervisning, rettleiing, mot fyrstelinja, m.m.

Voss DPS NKS Bjørkeli har totalt 5 overlegar (spesialistar i voksenpsykiatri) og 3 stillingar for legar i spesialisering. Me har også psykologspesialistar og psykologar, i tillegg til et tverrfaglig miljø samansett av sjukepleiarar, vernepleiarar, fysioterapeutar, sosionomar, ergoterapeutar, musikkterapeut og meir.


Kvalifikasjonar

 • Søkjar må beherska norsk språk skriftleg og munnleg
 • Søkjar må ha norsk autorisasjon


Personlege eigenskapar

 • Det vert lagt vekt på personleg egnethet og gode samarbeidsemne


Voss DPS tilbyr

 • Løn etter overeinkomst med Virke
 • Pensjonsordning KLP
 • Solid fagmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidarar


For nærare opplysningar kontakt

Frédéric Larsen, direktør, tlf 56514000

Søknadsfrist: 26. juni 20

Lege i spesialisering (LIS)

Me har ledig vikariat for LIS (1 år), døgnavdeling.

Vikariat: oppstart døgnavdeling, 1. september.

Som lege i spesialisering ved Voss DPS NKS Bjørkeli vil du få varierte arbeidsoppgåver. Oppgåvene består blant anna i utgreiing, behandling, undervisning, vegleiing mot fyrstelinja m.m

Det utarbeides individuell læringsplan for kandidaten i tråd med krava til spesialistutdanning. Me har samarbeid med Helse Bergen HF om internundervisning og akuttpsykiatrisk teneste. 

Voss DPS NKS Bjørkeli har totalt 5 overlegar (spesialistar i voksenpsykiatri) og 3 stillingar for legar i spesialisering. Me har også psykologspesialistar og psykologar, i tillegg til et tverrfaglig miljø samansett av sjukepleiarar, vernepleiarar, fysioterapeutar, sosionomar, ergoterapeutar, musikkterapeut og meir.

Kvalifikasjonar

 • Søkjar må beherska norsk språk skriftleg og munnleg
 • Søkjar må ha norsk autorisasjon
 • Søkjar må ha oppnådd alle læringsmål i LIS


Personlege eigenskapar

 • Det vert lagt vekt på personleg egnethet og gode samarbeidsemne.

Voss DPS tilbyr

 • Det kan leggast til rette for psykoterapirettleiing (Bergen)
 • Internundervisning føregår på Sandviken (Bergen) og er i samsvar med krava til spesialistutdanning
 • Løn etter overeinkomst med Virke
 • Pensjonsordning KLP
 • Solid fagmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidarar

For nærare opplysningar kontakt

Frédéric Larsen, direktør, tlf 56 51 40 00

Søknadsfrist: 17.juni 2020

Psykolog/psykologspesialist

Me har ledig 2x100% faste stillingar ved allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Stillingane er dagstilling med arbeidstid mandag-fredag, 8:00-15:30.


Arbeidsoppgåver

 • Vurdering, utgreiing og behandling av pasientar med eit vidt spekter av psykiske lidingar.
 • Tverrfagleg samarbeid internt og samarbeid med fyrstelinja.
 • Dokumentere iht. interne retningslinjer og krav.
 • Bidra til fagutvikling og eit godt arbeidsmiljø.
 • Rettleie fyrstelinja.


Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som psykolog er eit krav
 • Ynskjeleg med spesialist i klinisk vaksenpsykologi
 • Relevant klinisk erfaring
 • Utgreiings- og behandlingskompetanse vert vektlagt
 • Må beherske norsk skriftleg og munnleg
 • Gode samarbeidsevner

 

Me tilbyr

 • Stillingsbrøk 100%
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit aktivt fagmiljø
 • Kurs og rettleiing etter avtale
 • Internundervisning og lokale rettleiingsgrupper
 • Nye lokaler
 • Løn etter avtale


Tiltredingsdato: hausten 2020

Søknadsfrist: 25. juni 2020


Kontaktperson:

Cathrine Børhaug Stue, avdelingsleiar poliklinikkane, Voss DPS

Sjukepleiar/vernepleiar/anna relevant utdanining/erfaring - helg

Me har ledig fast helgestilling for sjukepleiar/vernepleiar eller anna relevant utdanning/erfaring, med arbeid kvar 6.helg, 14,8% stilling. 

For nærare opplysningar, kontakt Anne Kari Gjeraker. 

Tiltredingsdato: 1.september 2020

Søknadsfrist: Snarast

Kontaktperson: 

Anne Kari Gjeraker, avdelingsleiar, døgnavdeling, Voss DPS

Tlf 56514000

Søknad sendast: post@bjorkeli.no eller per post: Voss DPS NKS Bjørkeli, Bjørkelivegen 27, 5705 Voss

Sjukepleiar/vernepleiar, 1 års vikariat, natt

Me har ledig 1 års vikariat for sjukepleiar/vernepleiar i 70% stilling natt, frå 24.august 2020.

For nærare opplysningar, kontakt Voss DPS NKS Bjørkeli v/avdelingsleiar Anne Kari Gjeraker, tlf 56514000

Søknadsfrist: Snarast

Søknad sendast: post@bjorkeli.no eller per post: Voss DPS NKS Bjørkeli, Bjørkelivegen 27, 5705 Voss 

Fann du det du leita etter?