Ledige stillingar

Voss DPS NKS Bjørkeli er distrikspsykiatrisk senter for Voss lokalsjukehusomårde (Voss, Kvam, Vaksdal, Granvin, Ulvik, Eidfjord), ca 24.000 innbyggjarar over 18 år. 

Voss DPS har ei poliklinikkavdeling med 3 ulike poliklinikkar og ei døgnavdeling med 12 senger. Voss DPS har 75 tilsette, er tverrfagleg samansatt med blant anna 12 psykologar/psykologspesialistar. 

Poliklinikkavdelinga består av allmennpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk og rehabiliteringspoliklinikk. Me held til i nye lokaler på Voss. 

Voss DPS er eigd av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS Hordaland) og har driftsavtale med Helse Vest RHF. 

 
Ledig stilling for LEGE I SPESIALISERING (LIS 3)

100% fast stilling frå 1. september 2019.

Som lege i spesialisering ved Voss DPS NKS Bjørkeli vil du få varierte arbeidsoppgåver. Oppgåvene består blant anna i utgreiing, behandling, undervisning, vegleiing mot fyrstelinja m.m

Det utarbeidast individuell læringsplan for kandidaten i tråd med krava til spesialistutdanning. Me har samarbeid med Helse Bergen HF om internundervisning og akuttpsykiatrisk teneste. 

Den som tiltrer i stillinga byrjar på allmennpsykiatrisk poliklinikk som fyrste del i spesialiseringa.

Voss DPS NKS Bjørkeli har totalt 5 overlegar (spesialistar i voksenpsykiatri) og 3 stillingar for legar i spesialisering. Me har også psykologspesialistar og psykologar, i tillegg til et tverrfaglig miljø samansett av sjukepleiarar, vernepleiarar, fysioterapeutar, sosionomar, ergoterapeutar, musikkterapeut og meir.

Kvalifikasjonar

  • Søkjar må beherska norsk språk skriftleg og munnleg
  • Søkjar må ha norsk autorisasjon
  • Søkjar må ha oppnådd alle læringsmål i LIS1
Personlege eigenskapar

  • Det vil bli lagt vekt å personleg egnethet og gode samarbeidsemne
Voss DPS tilbyr

  • Det leggast til rette for psykoterapivegleiing (Bergen)
  • Internundervisning foregår på Sandviken (Bergen) og er i samsvar med krava til spesialistutdanning
  • Løn etter overeinkomst med Virke
  • Pensjonsordning KLP
  • Solid fagmijø med erfarne og engasjerte medarbeidarar
For nærare opplysningar, kontakt: 
Frédéric Larsen, direktør, tlf 56 51 40 00

Søknadsfrist: 12.juni 2019

Søknad sendast: post@bjorkeli.no eller per post: Voss DPS NKS Bjørkeli, Bjørkelivegen 27, 5705 Voss
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.