Ledige stillingar

Voss DPS NKS Bjørkeli er distrikspsykiatrisk senter for Voss lokalsjukehusomårde (Voss, Kvam, Vaksdal, Granvin, Ulvik, Eidfjord), ca 24.000 innbyggjarar over 18 år. 

Voss DPS har ei poliklinikkavdeling med 3 ulike poliklinikkar og ei døgnavdeling med 12 senger. Voss DPS har 75 tilsette, er tverrfagleg samansatt med blant anna 12 psykologar/psykologspesialistar. 

Poliklinikkavdelinga består av allmennpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk og rehabiliteringspoliklinikk. Me held til i nye lokaler på Voss. 

Voss DPS er eigd av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS Hordaland) og har driftsavtale med Helse Vest RHF. 

 
Me har ledig fast stilling for 2 PSYKOLOGSPESIALISTAR

2 x 100% stilling på poliklinikkavdelinga. Ei av stillingane er 100% ved allmennpsykiatrisk poliklinikk og ei stilling er delt 50/50% mellom allmennpyskiatrisk poliklinikk og gruppepoliklinikken. 

Stillingane er dagstillingar med arbeidstid mandag - fredag kl 08:00-15:30. 

Arbeidsoppgåver
 • Vurdering, utgreiing og behandling av pasientar med eit vidt spekter av psykisk liding
 • Tverrfagleg samarbeid internt og samarbeid med fyrstelinja
 • Dokumentere iht. interne retningslinjer og krav
 • Bidra til fagutvikling og eit godt arbeidsmiljø
 • Rettleie fyrstelinja
 • Vurdere tilvisningar, dialog med tilvisar
 • Rettleiing av psykologar i spesialisering
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Relevant klinisk erfaring
 • Utgreiings- og behandlingskompetanse vert vektlagt
 • Må beherske norsk skriftleg og munnleg
 • Kjennskap til DIPS er ein fordel
 • Gode samarbeidsevner
Me tilbyr
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit aktivt fagmiljø
 • Kurs og rettleiing etter avtale
 • Internundervisning og lokale rettleiingsgrupper
 • Nye lokaler
 • Lønn etter avtale

Søknad med CV sendast på epost til post@bjorkeli.no
Tiltredingsdato: mai 2019 eller etter avtale
Søknadsfrist: 09.april 2019

Kontaktperson: Astrid Aunan, avdelingsleiar, poliklinikkavdelinga. 
Tlf 56 51 40 00 / 95 20 67 82
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.