Ledige stillingar

Voss DPS har driftsavtale («sjukehusavtale») med Helse Vest RHF og eigast av N.K.S. Vestland-Sør. Me er distriktspsykiatrisk senter med befolkningsansvar innan psykisk helsevern vaksne for Voss lokalsykehusområde, dvs. kommunane Voss, Kvam, Vaksdal, Ulvik og Eidfjord, ca 24.000 innbyggjarar over 18 år.

Voss DPS består av ei døgnavdeling med 12 senger og ein poliklinikkavdeling med allmennpsykiatrisk seksjon og rehabiliteringspoliklinikk. Poliklinikken har dessutan eit godt utvikla gruppetilbod med fokus på traumer og personlegdomsforstyrringar. Me har 75 ansatte. Me er tverrfagleg samansatt med psykiatarar, psykologspesialistar, legar og psykologar i spesialisering, spesialsjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, klinisk sosionom, fysioterapeutar, hjelpepleiarar, ergoterapeut, musikkterapeut, jobbspesialistar, aktivitetsleiar og sekretærar. Me har tett samarbeid med Helse Bergen. Me har dessutan eige kjøkken, reinhaldspersonell og vaktmeister.

Voss DPS ligg ein drøy time frå Bergen (med tog), 10 minutters gange frå jernbanen i sentrum. Me har eit fagmiljø i vekst, eit godt arbeidsmiljø og flotte lokaler.

Voss byr på vakre naturopplevingar, eit spennande kulturtilbod og ca 15.000 gode naboer. LEDIG STILLING FOR OVERLEGE (PSYKIATER) VED VOSS DPS NKS BJØRKELI (Voss DPS)

Vi har ledig 100% fast stilling for overlege (psykiater) i allmennpoliklinikken ved Voss DPS. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter.
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter.
 • Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende.
 • Være med å påvirke og utvikle fag og kompetanse i DPSet.
 • Andre spesialistspesifikke arbeidsoppgaver vil tilkomme.
 • Bistand overfor andre avdelinger ved DPS ved behov.
 • Delta i vaktordning i døgnavdeling
 • Veiledning av lege i spesialisering, studenter ved behov
 • Delta som bakvakt for AH-ordning i poliklinikk

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon.
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Meget god beherskelse av norsk språk, både muntlig og skriftlig.
 • Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet (systemforståelse og systemkunnskap).
 • Kunnskap om helsemyndighetens lov- og forskriftsverk.
 • Søkere som er nær ved å fullføre spesialisering vil kunne komme i betraktning.
 • Personlig egnethet.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Ukentlige legemøter.
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for deltagelse på kompetansehevende kurs, seminarer og videreutdanning.
 • Ansettelse skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og overenskomster for leger (Virke)

 

Søknadsfrist: 18.05.21 – vi gjennomgår søknader fortløpende

Kontaktperson: Direktør Frédéric Larsen, tlf 56514000

Søknad sendes: post@bjorkeli.no 


Fann du det du leita etter?