Ledige stillingar

Voss DPS har driftsavtale («sjukehusavtale») med Helse Vest RHF og eigast av N.K.S. Vestland-Sør. Me er distriktspsykiatrisk senter med befolkningsansvar innan psykisk helsevern vaksne for Voss lokalsykehusområde, dvs. kommunane Voss, Kvam, Vaksdal, Ulvik og Eidfjord, ca 24.000 innbyggjarar over 18 år.

Voss DPS består av ei døgnavdeling med 12 senger og ein poliklinikkavdeling med allmennpsykiatrisk seksjon og rehabiliteringspoliklinikk. Poliklinikken har dessutan eit godt utvikla gruppetilbod med fokus på traumer og personlegdomsforstyrringar. Me har 75 ansatte. Me er tverrfagleg samansatt med psykiatarar, psykologspesialistar, legar og psykologar i spesialisering, spesialsjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, klinisk sosionom, fysioterapeutar, hjelpepleiarar, ergoterapeut, musikkterapeut, jobbspesialistar, aktivitetsleiar og sekretærar. Me har tett samarbeid med Helse Bergen. Me har dessutan eige kjøkken, reinhaldspersonell og vaktmeister.

Voss DPS ligg ein drøy time frå Bergen (med tog), 10 minutters gange frå jernbanen i sentrum. Me har eit fagmiljø i vekst, eit godt arbeidsmiljø og flotte lokaler.

Voss byr på vakre naturopplevingar, eit spennande kulturtilbod og ca 15.000 gode naboer. PSYKOLOG/PSYKOLOGSPESIALIST

100% fast stilling ved allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Stillinga er dagstilling med arbeidstid mandag-fredag, 8:00-15:30.


Arbeidsoppgåver

 • Vurdering, utgreiing og behandling av pasientar med eit vidt spekter av psykiske lidingar.
 • Tverrfagleg samarbeid internt og samarbeid med fyrstelinja.
 • Dokumentere iht. interne retningslinjer og krav.
 • Bidra til fagutvikling og eit godt arbeidsmiljø.
 • Rettleie fyrstelinja.


Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som psykolog er eit krav
 • Ynskjeleg med spesialist i klinisk vaksenpsykologi
 • Relevant klinisk erfaring
 • Utgreiings- og behandlingskompetanse vert vektlagt
 • Må beherske norsk skriftleg og munnleg
 • Gode samarbeidsevner

 

Me tilbyr

 • Stillingsbrøk 100%
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit aktivt fagmiljø
 • Kurs og rettleiing etter avtale
 • Internundervisning og lokale rettleiingsgrupper
 • Nye lokaler
 • Løn etter avtale


Tiltredingsdato: Etter avtale

Søknadsfrist: ​01.09.2021

Kontaktperson: Cathrine Stue Børhaug, avdelingsleiar for poliklinikkane

Telefon: 56514000


Søknad og CV kan sendast per epost: post@bjorkeli.no 

​2 LEDIGE STILLINGAR FOR OVERLEGE/PSYKIATER

​Vi har ledig 100% fast stilling for overlege (psykiater).

Vi har også ledig 100% vikariat, varighet ca 6 måneder i forbindelse med permisjon.

Tiltredelse etter avtale.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter.
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter.
 • Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende.
 • Være med å påvirke og utvikle fag og kompetanse i DPSet.
 • Andre spesialistspesifikke arbeidsoppgaver vil tilkomme.
 • Bistand overfor andre avdelinger ved DPS ved behov.
 • Delta i vaktordning i døgnavdeling
 • Veiledning av lege i spesialisering, studenter ved behov
 • Delta som bakvakt for AH-ordning i poliklinikk


Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon.
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Meget god beherskelse av norsk språk, både muntlig og skriftlig.
 • Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet (systemforståelse og systemkunnskap).
 • Kunnskap om helsemyndighetens lov- og forskriftsverk.
 • Søkere som er nær ved å fullføre spesialisering vil kunne komme i betraktning.
 • Personlig egnethet.


Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Ukentlige legemøter.
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for deltagelse på kompetansehevende kurs, seminarer og videreutdanning.
 • Ansettelse skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og overenskomster for leger (Virke)


Søknadsfrist: 26.09.2021 – vi gjennomgår søknader fortløpende

Kontaktperson: direktør Frédéric Larsen

Søknad kan sendes: post@bjorkeli.no 
Fann du det du leita etter?