Ledige stillingar

Voss DPS NKS Bjørkeli er distrikspsykiatrisk senter for Voss lokalsjukehusomårde (Voss, Kvam, Vaksdal, Ulvik, Eidfjord), ca 24.000 innbyggjarar over 18 år. 

Voss DPS har ei poliklinikkavdeling med 3 ulike poliklinikkar og ei døgnavdeling med 12 senger. Voss DPS har 75 tilsette, er tverrfagleg samansatt med blant anna psykologar/psykologspesialistar. 

Poliklinikkavdelinga består av allmennpsykiatrisk poliklinikk og rehabiliteringspoliklinikk. Me held til i nye lokaler på Voss. 

Voss DPS er eigd av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S Vestland Sør) og har driftsavtale med Helse Vest RHF. 

Oversikt over alle ledige stillingar ved Voss DPS NKS Bjørkeli

Psykolog/psykologspesialist

100% fast stilling ved allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Stillinga er dagstilling med arbeidstid mandag-fredag, 8:00-15:30.


Arbeidsoppgåver

 • Vurdering, utgreiing og behandling av pasientar med eit vidt spekter av psykiske lidingar.
 • Tverrfagleg samarbeid internt og samarbeid med fyrstelinja.
 • Dokumentere iht. interne retningslinjer og krav.
 • Bidra til fagutvikling og eit godt arbeidsmiljø.
 • Rettleie fyrstelinja.


Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som psykolog er eit krav
 • Ynskjeleg med spesialist i klinisk vaksenpsykologi
 • Relevant klinisk erfaring
 • Utgreiings- og behandlingskompetanse vert vektlagt
 • Må beherske norsk skriftleg og munnleg
 • Gode samarbeidsevner

 

Me tilbyr

 • Stillingsbrøk 100%
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit aktivt fagmiljø
 • Kurs og rettleiing etter avtale
 • Internundervisning og lokale rettleiingsgrupper
 • Nye lokaler
 • Løn etter avtale


Tiltredingsdato: våren 2021


Søknadsfrist: 31. januar 2021


Kontaktperson:

Cathrine Børhaug Stue, avdelingsleiar poliklinikkane, Voss DPS


Søknad sendast til: post@bjorkeli.no eller per post: Voss DPS NKS Bjørkeli, Bjørkelivegen 27, 5705 Voss. 

Fann du det du leita etter?