HELSENORGE

Korleis komme seg til Voss DPS NKS Bjørkeli

For å komme seg til Voss DPS NKS Bjørkeli kan du benytte deg av offentleg transportalternativ. Her finn du ei oversikt. 

Passasjerer på offentleg transport

​​Buss

Det går buss forbi Bjørkelivegen fleire gonger for dagen. Besøk skyss sin reiseplanleggar for fullstendig oversikt over avgangar​

Tog

​Nærmaste togstasjon er Voss togstasjon. Det er ca 15-20 min gåavstand frå togstasjonen til Bjørkelivegen 27. 

For oversikt over togtider, besøk VY sin nettstad​

​Taxi/drosje

​Voss Taxi held til i Uttrågata 19, tlf 56511340

Les meir om Voss Taxi her​

Leige av sykkel

​Hjå VossaBike kan du låna elektrisk sykkel. Besøk Vossabike sin nettstad for meir informasjon ​

På Voss DPS NKS Bjørkeli er det godt tilrettelagt for sykkelparkering. 

​​Bil

​Det er gratis parkering på området for pasientar, pårørande og tilsette. Det er noko begrensa antall plassar og me oppfordrar alle som kan om å nytta andre framkomstmiddel. 


Fann du det du leita etter?