HELSENORGE

Brukarmedverknad

Voss DPS NKS Bjørkeli er opptekne av brukarmedverknad. Me ynskjer at kvar einskild person skal føla seg delaktig og ha moglegheit for å påverka behandlingstilbodet. 

​Brukarutval

Fann du det du leita etter?