HELSENORGE

Pegasus - gruppebehandling

Pegasus er eit psykoedukativt gruppebasert program for vaksne med ADHD og deira nærmaste pårørande.

Innleiing

Pegasus er utvikla for å møte behovet for informasjon, erfaringsutveksling og opplæring om funksjonsnedsettelsen, ADHD. 

Pegasus utgjer eit godt fyrste steg i behandling etter diagnostisering, og fylgjer nasjonal fagleg retningslinje. 

Pegasus er manualbasert og består av åtte forelesningar på 2,5 timar per leksjon. Programmet skal gje ei generell kunnskap om ADHD og utfordringar knytt til diagnosen, samt informasjon om tilgjengeleg behandling og ulike offentlege støtteordningar. 

Gruppeformatet gjer også moglegheit for erfaringsutbytte med andre i liknande situasjonar og tips til strategiar for betre meistring i kvardagen. 

Voss DPS NKS Bjørkeli sitt gruppeteam tilbyr gruppebehandling med inntil 15 pasientar + pårørande, med to kurs i året. 


Illustrerer opplæringsbøker til Pegasus-kurs

Utgreiing

Behandling

Oppfølging

Fann du det du leita etter?