Individuell jobbstøtte (IPS)

Voss DPS NKS Bjørkeli

IPS (Individual Placement and Support) eller individuell jobbstøtte på norsk, er en kunnskapsbasert tilnærming til arbeidsrehabilitering for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Tilnærmingen er systematisk og integrert med behandlingstilbudet som gis fra helsetjenesten. Målsetningen er å finne vanlig lønnet arbeid. De som mottar IPS omtales videre i teksten som jobbsøker.
Innledning

IPS bygger på åtte grunnleggende prinsipper:

•    Målet er ordinært, lønnet arbeid.

•    Deltagelse på bakgrunn av jobbsøkers ønske.

•    Individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen.

•    Jobbsøk skjer ut fra interesser og ferdigheter.

•    Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser.

•    Aktivt jobbsøk starter med en gang og senest etter 1 måned.

•    Systematisk jobbutvikling.

•    Oppfølging er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset jobbsøker.
fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Det er ingen krav om utredning før du kan få tilbud om IPS. Arbeid og aktivitet er en naturlig og integrert del av behandlingen.


Under

Ved oppstart av behandling blir alle pasienter spurt om nåværende status for jobb eller utdanning, og om eventuelle ønsker om bistand til det. Dersom individuell jobbstøtte er en del av den behandlingen du ønsker, vil du bli satt i kontakt med en jobbspesialist. Sammen jobber dere med eksempelvis:

•    En-til en kontakt for å tilpasse til ditt behov

•    Fokus på dine ønsker i forhold til arbeid

•    Bistand til å utforme CV, søknadsbrev, trene på intervjusituasjoner og så videre

•    Bistand til å finne egnede jobber og oppsøke arbeidsgivere om dette er ønskelig

•    Skape godt samarbeid med NAV

•    Jobbe med en handlingsplan for å finne jobb

•    Åpenhet og ærlighet når vi jobber med tema knyttet til jobb

Varighet av behandlingen

I denne behandlingen jobbes det direkte ut mot ordinært arbeid, så snart dette er ønskelig.
Etter

Oppfølging fra jobbspesialist skal tilpasses ditt behov. Oppfølgingen etter utskrivelse avtales mellom deg og jobbspesialist.Metoderettleiar og jobbspesialistar ved Voss DPS

Metoderettleiar/jobbspesialist: Kirsten McClellan Steine 

Jobbspesialist: Veronica Christensen

Jobbspesialist: Daniel Stokken


Kontaktinformasjon

Voss DPS NKS Bjørkeli
Besøkstider
mandag - søndag Etter avtale
Telefon
56 51 40 00
mandag - søndag 08:30-15:30*
*Døgnavdelinga er bemanna 24/7
E-post
Postadresse
Bjørkelivegen 27, 5705 Voss

Voss DPS NKS Bjørkeli
Besøksadresse
(Kart)
Bjørkelivegen 27
Besøkstider
mandag - søndag etter avtale
Telefon
56 51 40 00
mandag - fredag Sentralbord 08:00-15:30*
lørdag - søndag Sentralbord stengt*
*Døgnavdeling er tilgjengelig 24/7
Fann du det du leita etter?