Rehabiliteringspoliklinikken

Rehabiliteringspoliklinikken tilbyr eit tverrfagleg behandlingtilbod til personar over 18 år med psykiske lidingar som medfører alvorleg funksjonssvikt og/eller samansette behov.

Me oppfordrar alle til å henvende seg i respsjonen
Stove
Om rehabiliteringspoliklinikken

Rehabiliteringspoliklinikken

Individuell oppfylging

Me kan tilby samtalar, medikamentell oppfylging, psykoterapi, fysioterapi, kartlegging og avklaring av hjelpebehov. Me tilbyr også hjelp til å søkja tenester, samt etablering av samarbeidsgrupper og individuell plan. 

 

Gruppebehandling

Me tilbyr ulike former for gruppebehandling. Ein tek då sikte på å fremja utvikling og endring gjennom deltaking i eit gruppefellesskap. Verkemiddel i gruppene kan vera undervisning, samtale, utveksling av erfaringar, kreative arbeidsformer, fysisk aktivitet og praktisk samhandling. 


Samarbeid med pårørande

Pårørande er ein viktig ressurs for å yta god behandling. Me legg vekt på eit godt samarbeid med pårørande i dei tilfeller der partane ynskjer dette. 


Nettverksarbeid

Rehabiliteringspoliklinikken samarbeider med andre som har med pasienten å gjera. I samråd med pasienten utveksler me informasjon og samordnar tenester innan Voss DPS, med kommunen og med andre instansar. På den måten kan me bidra til at hjelpeapparatet fungerer best mogleg. 


Rehabiliteringspoliklinikken er eit ambulant team

Me legg vekt på å tilby hjelp der pasienten er. Dersom det er mest teneleg kan behandlinga og kontakten skje i heimen, i nærmiljøet eller på annan høveleg stad. 


Korleis koma i kontakt med rehabiliteringspoliklinikken?

Kontakt med rehabiliteringspoliklinikken skjer gjennom tilvising frå fastlege.


Allmennpsykiatriske tilbod omfattar: 

Vurderingar, individuelle psykoterapeutiske samtalar, par- og familiesamtalar, medikamentell behandling.
Rehabiliteringspoliklinikken har som målgruppe pasientar med psykiske lidingar med alvorleg funksjonssvikt.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Resepsjon, bygg 3
Telefon
56 51 40 00
måndag - fredag 08.00-15.30
laurdag - sundag Stengt
Postadresse
Bjørkelivegen 27, 5705 Voss
Voss DPS NKS Bjørkeli
Besøksadresse
(Kart)
Bjørkelivegen 27
Besøkstider
måndag - sundag etter avtale
Telefon
56 51 40 00
måndag - fredag Sentralbord 08:00-15:30*
laurdag - sundag Sentralbord stengt*
*Døgnavdeling er tilgjengelig 24/7

Psykose hos voksnehttps://bjorkeli.no/behandlinger/psykose-hos-voksnePsykose hos voksnePPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne

Fann du det du leita etter?