HELSENORGE

Døgnavdeling

Voss DPS NKS Bjørkeli (Voss DPS) er eit allmennpsykiatrisk behandlingstilbod til vaksne med psykiske lidingar i Voss sjukehusområde som består av kommunane Voss, Vaksdal, Kvam, Eidfjord og Ulvik. 


Døgnavdelinga ligg i 3 høgd i bygg 1, Bjørkelivegen 27 og har plass til 12 pasientar. Ein av desse plassane er reservert brukarstyrt plass. Behandlarteamet på Døgn består av overlege/psykiater, lege i spesialisering, psykologspesialist, psykolog og sosionom. Miljøpersonalet består av sjukepleiarar, vernepleiarar, hjelpepleiarar og aktivitetsleiar. Dei fleste har vidareutdanning innanfor psykisk helse. I tillegg har fleire vidareutdanning i kognitiv terapi.

Fann du det du leita etter?