Voss DPS NKS Bjørkeli 'rappar' om Pakkeforløp

I forbindelse med Helsedirektoratets prosjekt om pakkeforløp for psykisk helse og rus har Voss DPS NKS Bjørkeli, med musikkterapeut Tor-Øyel Bidne Kvitne, MA klinisk psykologi Lars Dyngeland og direktør Frédéric Larsen i spissen, laga rap om temaet. 

​Under DPS-leiarsamlinga på Voss i april 2019 vart rappen for fyrste gong framført live. I etterkant vart det også produsert musikkvideo. Begge versjonane, med lyrics, er lagt ut på youtube. 

I tillegg til at låta er fengjande er den også informativ ut til behandlarar i forhald til korleis dei skal registrera pasientar som er ein del av pakkeforløpet for psykisk helse og rus, men den rettar også oppmerksomheita mot pasientane sine rettigheiter med tanke på samvalg og brukarmedverknad. 

Me er stolt av å presentera: "P-P-Pakkeforløp":

Live-framsyninga med lyrics

Musikkvideo med lyrics

Voss DPS NKS Bjørkeli har eiga youtube-kanal

Vil du lesa meir om "Pakkeforløp for psykisk helse og rus" har me ei fullstendig informasjonsside her