HELSENORGE

SHUTi

SHUTi er et interaktivt nettbasert behandlingsprogram utviklet for å hjelpe voksne mennesker med insomni. Programmet ble utviklet ved Universitetet i Virginia i USA og er oversatt til norsk. SHUTi er laget for å gi individuelt tilpasset behandling og anbefalinger til mennesker med søvnvansker; det inkluderer de som enten opplever vansker med å sovne, er plaget av oppvåkninger om natten, og/eller er plaget av for tidlig morgenoppvåkning. Hensikten med denne studien er å undersøke hvor godt dette internett-baserte behandlingstilbudet for insomni fungere.

Logo til SHUTi

​Voss DPS er deltagende virksomhet i studien. Alle primærhenviste pasienter som får rett til behandling og har første time på poliklinisk omsorgsnivå, mottar brosjyre per brev, samt SMS med informasjon om studien. Pasienten velger selv om han eller hun vil delta.


Fann du det du leita etter?