Personalet

Voss DPS NKS Bjørkeli døgnavdeling har omlag 55 tilsette i 44 årsverk.

Me har psykiater og LIS-lege i 100 % stilling og to psykologar i kvar sin 100 % stilling.
Me har eit tverrfagleg team med sjukepleiarar, vernepleiarar, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, hjelpepleiarar, aktivitørar og tilkallingsprest i tillegg til personal på kontor, kjøkken, reinhald og vaskeri.

Bjørkeli gjev stønad til personal som tek vidareutdanning. Dei fleste av ansatte har vidareutdanning innan psykiatri, kognitiv terapi, rus eller psykose.

Me har tilbod om internundervisning, rettleiing og prosessmøte.

Styret ved NKS Bjørkeli

Styreleiar Ragnhild Skjerveggen NKS Hordaland
Nestleiar Solveig Nilsen NKS Hordaland
Styremedlem Hild Berge NKS Hordaland
Styremedlem Marianne Bergtun NKS Hordaland
Styremedlem Anders Christensen Ansattrepresentant
Varamedlem Haldis Anita Rein Ansattrepresentant
Styremedlem Tove Nordli Ødegård Brukarmedlem
Sekretær Frédéric André Eftevåg Larsen Direktør, NKS Bjørkeli
Møterett Bjørn Dugstad Økonomi-/personalsjef, NKS Bjørkeli