Nye Voss DPS er navnet på prosjektet som innbefatter nybygg, ombygging og omorganisering av alle tjenestene i DPSet.

Vaksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) og psykiatrisk rehabiliteringsteam (PRT) lå frem til 31.12.15 under Helse Bergen HF og er lokalisert til Voss Sjukehus. 1. januar 2016 ble disse to avdelingene virksomhetsoverdratt til daværende NKS Bjørkeli.

Fra 1.1.16 endret organisasjonen navn og struktur, til ideelt aksjeselskap:
Voss DPS NKS Bjørkeli A/S

VOP og PRT flytter inn i nybygg på Bjørkeli-tomta når det står klart høsten 2018.

Frem til 31.03.17 var det to døgnposter på Voss DPS. Fra 1.4.17 er det bare én døgnpost. For tiden bygges det ny døgnpost i 3. etasje. Der skal det være 12 senger på ett plan. I 2. etasje opprettes ny gruppepoliklinikk fra høsten 2017.

Fra høsten 2017 ser organisasjonskartet sånn ut:

orgkart.JPG

Høsten 2018 er alle tjenester samlokalisert på Bjørkeli-tomta.