Nybygg med tilhørende treningssal, til sammen 1405m2, er tegnet av Bruket Arkitektur, og det er Voss Bygg & Landskap som har total-entreprisen.

Bygget skal stå ferdig september 2018.

Poliklinikken og psykiatrisk rehabiliteringsteam (PRT) skal etter planen flytte inn i nybygget i løpet av oktober 2018. Per i dag er de lokalisert til lokaler som leies på Voss Sjukehus (Helse Bergen HF).

Ny Voss DPS