Hovedbygget rehabiliteres og bygges om. I forbindelse med ny energisentral, skiftes alle rør og radiatorer ut i hele bygget.

Tidligere var det to døgnposter i hhv 3. og 2. etasje, med 8 senger i hver etasje. Nå reduseres antall senger fra totalt 16 til 12. Ny døgnavdeling vil ligge i 3. etasje med 12 pasientrom på ett plan. I 2. etasje etableres ny gruppepoliklinikk, med oppstart høsten 2017.

Kantinen er utvidet slik at man skal få plass til flere ansatte.