Nybygget (inkl treningssal) fikk rammeløyve fra Voss kommune, 14.03.17.
Igangsettingsløyve ble utstedt 05.04.17

Byggherre er Voss DPS NKS Bjørkeli ved direktør Frédéric Larsen, kontakt post@bjorkeli.no / 56 52 39 40

Byggherreombud er Hølje Tveit i Sweco, kontakt post@sweco.no / 55 27 50 00