HELSENORGE

LOVePROM

Takk

Takk for at du tok deg tid til å svare på spørsmålene i kjernebatteriet.

Alle nye pasienter som får time til behandling ved allmennpoliklinikken etter 9. mai 2022 får tilsendt elektroniske skjema der du som pasient svarer på noen kartleggingsspørsmål som både skal bidra til innspill til egen behandling, samt gjøre det mulig for din behandler å være godt forberedt til sitt første møte med deg.


Hva er LOVePROM?

LOVePROM står for Lovisenberg electronic patient reported outcome measures. Voss DPS har inngått avtale med Lovisenberg om å ta i bruk LOVePROM, som også kalles “kjernebatteriet". PROM (patient reportet outcome measures) er en engelsk forskortelse, som best kan oversettes til «Pasientrapporterte utfallsmål». Det handler om hvordan pasientene opplever forhold knyttet til helse og sjukdom og effekt av behandling, og inkluderer mål på symptom, funksjon, helse og livskvalitet.

Hva er NORSE?

Norse er et selskap som leverer ulike tjenester til helsetjenesten. Vi benytter Norse sin nettplattform for å levere pasienten de elektroniske skjemaene i kjernebatteriet.

Om samtykke

Første gang du som pasient får tilgang til LOVePROM via Norse, blir du bedt om å samtykke. Dette er fordi opplysningene om deg blir lagret i et eget system, en trygg server som bare vi har tilgang til. Opplysningene blir en del av pasientjournalen, men ikke tilgjengelig i HelseNorge ettersom dette ikke er lagret i pasientjournalsystemet vårt (Dips Arena).

Det er frivillig å benytte kjernebatteriet LOVePROM. Derfor må du samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Spørsmål

For alle spørsmål om kjernebatteriet LOVePROM og Norse, send e-post til post@bjorkeli.no eller ring 56514000.


Fann du det du leita etter?