Sjukepleiar/vernepleiar natt

2 stillingar, ca 40% med arbeid for tida kvar 4. helg, ledig frå 1. januar 2018.

ME YNSKJER OSS:
– Faglege, engasjerte og motiverte medarbeidarar

ME TILBYR:
– Eit triveleg arbeidsmiljø
– Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver
– Deltaking i utvikling og tverrfagleg samarbeid

For nærare opplysningar kontakt Voss DPS NKS Bjørkeli v/avdelingsleiar Anne Kari Gjeraker tlf. 56 52 39 40 eller direktør Frédéric Larsen.

SØKNADSFRIST: 29. NOVEMBER 2017

Søknad sendast post@bjorkeli.no eller per post til: Voss DPS NKS Bjørkeli, Bjørkelivegen 27, 5705 Voss.