Voss DPS NKS Bjørkeli er distriktspsykiatrisk senter for Voss lokalsjukehusområde (Voss, Kvam, Vaksdal, Granvin, Ulvik, Eidfjord), ca. 23 000 innbyggjarar over 18 år. Voss DPS har ei poliklinikkavdeling med 3 seksjonar og ei døgnavdeling med 12 senger. Vi har eigen driftsavdeling med kjøkken, reinhald og vaktmeister.

Voss DPS er eigd av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS Hordaland) og har driftsavtale med Helse Vest RHF.

Me har 4 ledige stillingar for PSYKOLOG/PSYKOLOGSPESIALIST

1 vikariat for psykolog på Døgnavdelinga (12 mnd).

3 faste tilsettingar i 100% stilling på Poliklinikkavdelinga. Ei av stillingane er tenkt delt (50/50) mellom den allmennpsykiatriske seksjonen og gruppepoliklinikken.

Alle stillingane er dagstillingar med arbeidstid man-fre, 8:00-15:30.

Døgnavdelinga har 12 senger, lokalisert i oppussa lokaler på Voss.

Poliklinikkavdelinga består av allmennpsykiatrisk seksjon, gruppepoliklinikk og ein psykosepoliklinikk. Me held til i nye lokaler på Voss.

Arbeidsoppgåver

Vurdering, utgreiing og behandling av pasientar med eit vidt spekter av psykisk liding.

Tverrfagleg samarbeid internt og samarbeid med fyrstelinja.

Dokumentere iht. interne retningslinjer og krav.

Bidra til fagutvikling og eit godt arbeidsmiljø.

Rettleie fyrstelinja.

For spesialist:

Vurdere tilvisingar, dialog med tilvisar.

Rettleiing av psykologar i spesialisering.

Kvalifikasjonar

Autorisert psykolog med relevant klinisk erfaring.

Utgreiings- og behandlingskompetanse vert vektlagt.

Må beherske norsk skriftleg og munnleg.

Kjennskap til DIPS er ein fordel.

Gode samarbeidsevner og ynskje om å arbeide i team.

Me tilbyr

Stillingsbrøk 100%

Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit aktivt fagmiljø

Kurs og rettleiing etter avtale

Internundervisning og lokale rettleiingsgrupper

Nye lokaler

Lønn etter avtale

Søknad sendast på e-post post@bjorkeli.no eller per post til Voss DPS NKS Bjørkeli, Bjørkelivegen 27, 5705 Voss

Tiltredingsdato: September 2018, eller etter avtale

Søknadsfrist: 6. juli 2018

Kontaktpersonar:
Avdelingsleiar Poliklinikkane, Astrid Aunan
Avdelingsleiar Døgn, Anne Kari Gjeraker
Direktør, Frédéric Larsen
Tel: 56 52 39 40