VOSS DPS NKS BJØRKELI
Telefon: 56 52 39 40
E-post: post@bjorkeli.no

Postadresse:
Bjørkelivegen 27, 5705 Voss

Besøksadresse:
Døgn: Bjørkelivegen 27
Poliklinikk og PRT: Sjukehusvegen 16