HELSENORGE

Informasjon vedrørande koronavirus for pasientar og pårørande

Oppdaterte tiltak for Voss DPS i samband med Korona. 

Voss DPS fylgjer rådene til helsemyndighetene.


Pasientar og pårørande

Pre-screening

Alle nye pasientar blir screena for Covid-19 symptomer før inntak/fyrste oppmøte. Dersom du har symptom på Covid-19 eller føler deg generelt sjuk - ta kontakt med Voss DPS før du eventuelt møter opp. Tlf 56514000.

Det leggast til rette for besøk til inneliggande pasientar. Ta kontakt med avdelinga før du planlegg besøk: Tlf 56514000.​

Planlagte innleggelsar på døgn: Ta kontakt om du har spørsmål. 

Poliklinikk: Akuttfunksjon fungerar som normalt. Planlagte timar kan bli gjennomført gjennom video/telefon. Du vil få beskjed per sms eller telefon. Ta kontakt om du har spørsmål. Tlf 56514000.

Venterom: I henhald til råd frå FHI ber me alle pasientar og pårørande halde 1 meters avstand i venterommet. Me forsøker å koordinera innkallingane slik at det aldri vil vera meir enn 5 som venter til ei kvar tid. Ber om at følgje ditt eventuelt kan vente utanfor bygget. 

Eigenandel: Det krevjast eigenandel for telefonkonsultasjon og videokonsultasjon som er ei erstatning for vanleg oppmøte. Me føretrekk at du betalar med kort eller giro (på grunn av smitte). 


Fann du det du leita etter?