Informasjon vedrørande koronavirus for pasientar og pårørande

Oppdaterte tiltak for Voss DPS i samband med Korona. 

Voss DPS fylgjer rådene til helsemyndighetene.


Helsedirektoratet krever adgangskontroll ved alle helseinstitusjoner.

Alle ytterdører ved Voss DPS er nå låst. Ansatte kan bruke adgangskort med kode utenfor åpningstid, og uten kode i åpningstid. Andre må bruke ringeklokke.

Pasientar og pårørande

Besøk til inneliggande pasientar skal begrensast til strengt naudsynt. Ta kontakt med avdelinga før du planlegg besøk: Tlf 56514000.​

Planlagte innleggelsar på døgn: Ta kontakt om du har spørsmål. 

Poliklinikk: Akuttfunksjon fungerar som normalt. Planlagte timar kan bli avlyst eller gjennomført gjennom video/telefon. Du vil få beskjed per sms eller telefon. Ta kontakt om du har spørsmål. Tlf 56514000.

Venterom: I henhald til råd frå FHI ber me alle pasientar og pårørande halde 2 meters avstand i venterommet. Me forsøker å koordinera innkallingane slik at det aldri vil vera meir enn 5 som venter til ei kvar tid. Ber om at følgje ditt eventuelt kan vente utanfor bygget. 

Eigenandel: Det krevjast eigenandel for telefonkonsultasjon og videokonsultasjon som er ei erstatning for vanleg oppmøte. Me føretrekk at du betalar med kort eller giro (på grunn av smitte). 

For tilsette

Enkelte tilsette skal ha heimekontor og har fått beskjed om dette. 

Møt opp på arbeid som normalt dersom du ikkje har fått anna beskjed. Ta kontakt med nærmaste leiar dersom du har spørsmål. 

NB! Følg med på intranett for interne tiltak samt våre nettsider: Korona - Oppdaterte tiltak for Voss DPS.aspx

Alle


Fann du det du leita etter?