Di vurdering er viktig

Etter opphald på Voss DPS NKS Bjørkeli døgnavdeling set me pris på om du som pasient og/eller pårørande tek deg tid til å fylle ut evalueringsskjema for opphaldet ditt. Skjemaet er anonymt og kan enten sendast til oss per post eller legg det i postkasse merka med evalueringsskjema på avdelingen.

Evalueringsskjema for pasientar ved døgnavdelinga finn du her

Evalueringsskjema for pasientar ved Vaksenpsykiatrisk Poliklinikk (VOP) og Psykiatrisk Rehabiliteringsteam (PRT) finn du her

Evalueringsskjema for pasientar ved Gruppepoliklinikken finn du her

Evalueringsskjema for pårørande ved døgnavdelinga finn du her

Totalt 54 av 142 innlagte pasientar svarte på evalueringa i 2017

Pasient evaluering 2017

9 pårørande svarte på evalueringa i 2017

pårørande evaluering 2017