HELSENORGE

Emnekurs i psykiatri for fastlegar

Voss DPS NKS Bjørkeli arrangerer emnekurs i psykiatri for alle fastlegar i vårt opptaksområde. 

Emnekurset går over totalt 4 dagar fordelt utover hausten 2019. 

​Spesialist i psykiatri og kursleiar Thomas Esposito arrangerer emnekurs i psykiatri for fastlegar i Voss DPS NKS Bjørkeli sitt opptaksområde. 

Undervisninga vil foregå på kveldstid og er godkjent med 16 poeng som emnekurs i psykiatri til vidare- og etterutdanning for spesialiteten i allmennmedisin. 

Påmelding til post@bjorkeli.no

Evaluering av emnekurs i psykiatri

Me håpar du tek deg tid til å gje oss tilbakemelding på gjennomført emnekurs i psykiatri ved å bruke evalueringsskjema som du finn her eller ved bruk av QR-kode:

QR evaluering emnekurs i psykiatri.png


Fann du det du leita etter?