Voss DPS NKS Bjørkeli (Voss DPS) er eit allmennpsykiatrisk behandlingstilbod til vaksne med psykiske lidingar i Voss sjukehusområde som består av kommunane Voss, Granvin, Vaksdal, Kvam, Eidfjord og Ulvik.

Døgnavdelinga ligg i hovedbygget på Bjørkeli i Bjørkelivegen 27 og har plass til 12 pasientar.

Våre hovedoppgåver er:

  • Utgreiing og behandling av pasientar
  • Utdanning av helsepersonell
  • Opplæring av pasientar og pårørande