Poliklinikkane

Voss DPS NKS Bjørkeli har tre poliklinikkar; gruppepoliklinikk, allmennpsykiatrisk poliklinikk og rehabiliteringspoliklinikk. Gruppepoliklinikken tilbyr også dagbehandling.

Bygg 3

Allmennpsykiatrisk poliklinikk

Funksjonar i senteret

Psykiatriske plagar kan vera samansette og nokre gonger omfattande og langvarige. Dette gjer det naudsynt med individuelt tilpassa opplegg med ei tverrfagleg tilnærming.  

Fagteamet har psykiatar, lege i spesialisering, psykologspesialist, psykolog og klinisk sosionom.  I tillegg har me og IPS-metoderettleiar og jobbspesalist. Desse vil samarbeida med og om den enkelte pasienten og med pasienten sin fastlege eller annan tilvisande instans.

Allmennpsykiatriske tilbod omfattar  

Vurderingar, diagnostisering og behandling av psykiske lidingar.


Di meining er viktig for oss       

Etter opphald på Voss DPS NKS Bjørkeli allmennpsykiatrisk poliklinikk set me pris på om du som pasient og tek deg tid til å fylle ut evalueringsskjema etter endt behandling. Skjemaet er anonymt og kan enten sendast til oss per post eller legg det i postkasse merka med evalueringsskjema på avdelingen.  

Evalueringsskjema for pasientar ved allmennpsykiatrisk poliklinikk kan du laste ned her


Fann du det du leita etter?