Gruppepoliklinikken

Gruppepoliklinikken består av overlege, psykolog, ergoterapeut, spesialsjukepleiar og spesialvernepleiar. 

 
Om gruppepoliklinikken

Gruppepoliklinikken

Gruppepoliklinikken er ein del av Voss DPS og er tenkt som eit utvida tilbod mellom døgnavdelinga og allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Avdelinga består av ulike faggrupper som lege, psykolog, sjukepleiar, vernepleiar, ergoterapeut, psykomotoriske fysioterapeutar, familieterapeutar og sosionom.

Me ynskjer å jobba systematisk og tverrfagleg saman med pasienten for å utforma eit godt, individuelt behandlingsforløp.

Gruppepoliklinikken tilbyr dagbehandling to dagar i veka og gruppetilbod tre dagar.

Dagbehandlingstilboda går hovedsakleg føre seg i grupper, som har noko ulikt fokus og lengde, i tillegg vert det individuelle samtalar. Det vert og tilbod om par-/familie-/nettverkssamtalar.

Gjennom behandlingsprogrammet ynskjer me å jobba saman med pasient for å betra livskvaliteten, styrka og oppretthalda nettverk, redusera symptom, læra ulike mestringsstrategiar og fremja eigne ressursar.


Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Resepsjon, bygg 3
Telefon
56 51 40 00
måndag - fredag 08.00-15.30
laurdag - sundag Stengt
Postadresse
Bjørkelivegen 27, 5705 Voss
Voss DPS NKS Bjørkeli
Besøksadresse
(Kart)
Bjørkelivegen 27
Besøkstider
måndag - sundag etter avtale
Telefon
56 51 40 00
måndag - fredag Sentralbord 08:00-15:30*
laurdag - sundag Sentralbord stengt*
*Døgnavdeling er tilgjengelig 24/7

Bipolar lidelse - psykologisk behandlinghttps://bjorkeli.no/behandlinger/bipolar-lidelse-psykologisk-behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Gruppeterapi - psykisk helsevernhttps://bjorkeli.no/behandlinger/gruppeterapi-psykisk-helsevernGruppeterapi - psykisk helsevernGGruppeterapi i psykisk helsevernGruppeterapi i psykisk helsevernGruppeterapi i psykisk helsevernGruppeterapi i psykisk helsevern
Mentaliseringsbasert terapi (MBT) - Psykisk helsevernhttps://bjorkeli.no/behandlinger/mentaliseringsbasert-terapi-mbt-psykisk-helsevernMentaliseringsbasert terapi (MBT) - Psykisk helsevernMMentaliseringsbasert terapi (MBT)Mentaliseringsbasert terapi (MBT)Mentaliseringsbasert terapi (MBT)Mentaliseringsbasert terapi (MBT)

Fann du det du leita etter?