HELSENORGE

Kjøkken

Voss DPS NKS Bjørkeli har eige kjøkken med 1,6 årsverk fordelt på 2 stillingar. Her vert det lagt vekt på eit variert og sunt kosthald. Nødvendige diettar/allergiar vert lagt til rette for.

Kjøkkenet har ope frå 08:00-16:30 og server døgnavdelinga samt personalkantina.

Fann du det du leita etter?