HELSENORGE

Pårørande kurs til pasientar i Mentaliseringsbasert behandling

Velkomen til kurs for pårørande til pasientar som går i Mentaliseringsbasert behandling og/- eller gruppekurs om personlegdom 4. september 2020

Velkomen til kurs for pårørande til pasientar som går i Mentaliseringsbasert behandling og/- eller gruppekurs om personlegdom 4.september 2020


Tema

Mentaliseringsbasert behandling og gruppekurs om personlegdom. 


Formål 

Å læra om personlegdomsvanskar, mentalisering og mentaliseringsbasert psykoterapi, slik at du i større grad kan støtte den det gjeld i behandlingsprosessen og på denne måten bidra til at resultatet vert så godt som mogleg.


Tilstades

Jenny Tøn, Synnøve Klette, Jorunn Bidne og Andrea Varga Weme (MBT-teamet ved Voss DPS NKS Bjørkeli)

Fann du det du leita etter?